Her psikoloğun kendine özgü bir tedavi sistemi vardır.  Bu sistem danışandan danışana farklılık gösterir çünkü her danışanın seansa getirdiği problem birbirinden farklıdır. Farklı sorunlar için de farklı çözümler gerekmektedir. Çözümün daha hızlı ve başarılı ilerlemesi için psikoloğa belli aralıklarla ve düzenli olarak gitmek çok önemlidir. Seanslara ne kadar düzenli ve istikrarlı giderseniz süreç sizler için daha sağlıklı, kısa ve başarılı şekilde sonuçlanacaktır.

Terapiye gelme sıklığınız getirdiğiniz konuya, sizin süreç için hazır olmanıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu noktada seans sıklığınıza psikoloğunuz ile birlikte karar vermelisiniz. Seans aralıkları haftada 1, 10 günde 1, ayda 1 sıklığında olabilir.

Önerilen sıklık nedir?

Danışanın kendini daha rahat ifade edebilmesi, psikoloğun danışanın ihtiyacını daha iyi anlaması, güvenli bağın daha hızlı oluşması açısından ilk 2 hafta ya da 3 hafta, haftada bir şeklinde olup daha sonra bu sıklığın değişmesi süreç için daha verimli olacaktır.