Çocuklar kendilerini sözel olarak ifade edemediklerinde, oyun ve oyuncaklarla kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri üzerine kurulu olan terapi türüdür.

OYUN TERAPİSİ NE İŞE YARAR?

Oyun terapisi, 2-12 yaş arasındaki çocuklarda uygulanan bir yöntemdir. Çocuklarda var olan travmaları,

Kardeş Kıskançlığı

Okul Korkusu

Özgüven Eksikliği

Çekingenlik Ve Saldırgan Davranışlar

Tırnak yeme

Parmak emme

Altına ıslatma

Öfke nöbetleri

İnatçılık

Dikkat dağınıklığı

Takıntılar

Ebeveyn ile çatışmalar

Teknoloji bağımlılığı vb. davranışları oyun yolu ile aktarır. Her çocukta uygulanan yöntem, kullanılan materyaller, oynanan oyunlar ve oyuncaklar  farklılık gösterebilir