ÇİFT TERAPİSİ NEDİR?

Çift terapisi, evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları, iletişim hatalarını çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir terapi modelidir. Çiftlerin terapiye başvurma nedeni ne olursa olsun, ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilir. Her iki taraftan da sorunu ve sorunun kaynağını kendi gördüğü açıdan tanımlaması istenir. Çiftlerin terapiden ne bekledikleri belirlenir. Çiftlerin birlikte katılım sağladığı seanslarda, birbirlerine olan yaklaşımları, konuşma şekilleri, birbirlerine olan etkileri gözlemlenir.

ÇİFT İLİŞKİLERİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Hiç tartışmayan çift ideal çifttir.

Çiftlerin birbirini kıskanması sevdiğini gösterir.

Küslük ilişkiye renk katar heyecanı arttırır.

Evlenince düzelir.

Benzerlikler aşkı besler.

ÇİFTLERDEN BİRİ TERAPİYE GELMEK İSTEMEZSE

Partnerlerin birlikte katıldıkları seanslarda alınan verim çok daha yüksektir. Çünkü çiftler arasında yaşanan problem tek taraflı değildir.  Bazen çiftlerden biri terapiye gelmek istemeyebilir. Burada yapılması gereken bunun nedenini anlamaya çalışmak ve terapi sürecinin işleyişi hakkında bilgilendirme yapmaktır. Eğer çiftlerden biri gelmeme konusunda ısrarcı ise seanslara bireysel olarak devam edilebilir. Bireysel sürecinde çatışma ve problem çözme konusunda kendini geliştirebilir ve ilişkide ki sistemin düzelmesine katkı sağlayabilir.

AİLE NEDİR?

Aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Aile; gelenek-görenekler, yetiştirme tarzları, aile içi ilişkiler, kurallar vb. birçok faktörü içerisinde barındıran bir sistemdir. Bu sistem oluşumunuzda ileride kendi kuracağınız aile için önemli bir noktadır.

AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Aile danışmanlığında seansa ailenin tüm üyeleri veya birkaç kişinin geldiği sorunu herkesin kendine göre tanımladığı bir terapi çeşitidir. Burada amaç aile bireylerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini, rollerini, sınırlarını, geniş aileyle olan ilişkilerini, inceleyerek ailenin bütünlüğünü sağlamak, dengeye ulaşmasına yardım etmek,  ve stres durumları için baş etme becerilerini geliştirmektir. Aileye olumlu iletişim becerileri, empati, duyarlılık ve sorun çözme becerileri kazandırmak aile terapisinin en önemli amaçlarındandır.