Tıbbi muayeneler yapıldığı halde bireylerde genel tıbbi bir rahatsızlık, organik bir durum ya da başka bir ruhsal bozukluğun bulunamadığı durumlarda bireylerin yine de fiziksel sıkıntı hissetmesi hâli olarak açıklanmaktadır. Bu bireyler genelde kendilerinde bir sorun olduğunu ancak doktorların, yapılan testlerin bunu bilemediğini söyleyerek birçok farklı hastaneye, kuruma başvurma eğilimindedirler.

Bireyler temel sorunun psikolojik temelli olduğuna inanmak istemezler. Dolayısıyla nadiren psikolojik destek arayışına girerler. Özellikle halk arasında “Hastalık Hastalığı” olarak da bilinen bu bozukluk türü sık karşılaşılan psikolojik bozukluklardandır.

Charcot, Breur ve Freud tarafından ortaya konulan Psikodinamik Kurama göre görmezden gelinen, bastırılan duygular histerik felç ya da körlük gibi fiziksel nedenlerle açıklanamayan çeşitli psikolojik belirtilere dönüşür.

Bu görüşün dışında bireylerin hastalıktan çeşitli çıkarlar sağlaması, erken gelişimsel dönemde hastaneye sık yatırılma, ancak hastalandığı zaman kabul görme ve yoğun kaygı hali gibi çeşitli faktörler Bedensel (Somatik) Bozukluklara yol açabilmektedir.

Bedensel (Somatik) Bozukluk Türleri

  • Bedensel Belirti Bozukluğu
  • Hastalık Kaygısı Bozukluğu
  • Konversiyon (Histeri) Bozukluğu
  • Yapay Bozukluk