Kişinin travmatik bir yaşam olayı deneyimlemesi sonucu ortaya çıkan psikolojik bozukluktur. Travmatik yaşam olayı cinsel saldırıya uğrama, kavga-dövüş, savaş, terör olayları, doğal afet yaşama gibi durumları ifade etmektedir. Görülen TSSB belirtileri yüksek derecede kaygıya neden olan bir olaydan sonra meydana gelen yoğun, uzamış ve bazen de geç kalınmış bir tepkidir. Kişinin güvenlik hissi zarar görür, dünyanın güvenilmez bir yer olduğunu, tehlikelerden korunmasının mümkün olmadığını düşündürür. Travmayı sıradan stres durumundan ayıran nokta ise dünyanın güvenilir bir yer olduğuna yönelik bu algının sarsılmış olmasıdır.

Yaşanan durumun Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı alabilmesi için kişinin travmatik olay sonrası gösterdiği uyumsuz tepkilerin 1 aydan fazla süredir devam ediyor olması gerekir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanı Kriterleri

 • Travma sonrası uyumsuz tepkinin 1 aydan fazla süredir devam etmesi
 • Doğrudan örseleyici olaylar yaşama
 • Başkalarının başına gelen olaylara tanıklık etme
 • Bir aile yakının ya da arkadaşın başına örseleyici olaylar geldiğini öğrenme
 • Örseleyici olayın sevimsiz ayrıntılarıyla tekrar veya aşırı düzeyde karşılaşma
 • Sersemlemiş hissetme, dünyanın bir hayal alemi olduğunu düşünme
 • Zihin karışıklığı
 • Gerçeklik algısının kaybı

Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Bağlı Olarak Yaşananlar

 • Travmatik olayın istem dışı yeniden sahnelenmesi
 • Travmayı hatırlatan uyaranlardan kaçınma
 • Duygudurum ve bilişsel değişimler
 • Aşırı uyarılmışlık ve tepkisellik